Kulturotwórcza funkcja gier
Ludolog na uniwersytecie i poza nim
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Koszt uczestnictwa:

I. Opłaty dla uczestników konferencji z referatem (bez rozróżnienia na studentów i innych):
1. Spoza PTBG - 300 zł
2. Dla członków PTBG - 200 zł (w tym zawiera składkę za nadchodzący rok 2013)

II. Opłaty dla uczestników konferencji bez referatu:
1. Spoza PTBG (studenci i inni) - 60 zł
2. Dla członków PTBG
a) studentów - 100 zł (w tym zawiera składkę za nadchodzący rok 2013)
b) pozostałych - 120 zł (w tym zawiera składkę za nadchodzący rok 2013)

Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji oraz materiały naukowe.
Określenie "student" dotyczy osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA.

Wpłaty należy kierować na konto: Polskie Towarzystwo Badania Gier Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587 z dopiskiem: "Konferencja 2012". Wpłatę prosimy uiszczać do 31 października 2012. Zakwaterowanie i wyżywienie w czasie konferencji we własnym zakresie lub w miejscach wskazanych przez organizatorów. Planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych.