Kulturotwórcza funkcja gier
Ludolog na uniwersytecie i poza nim
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
 
VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Ludolog na uniwersytecie i poza nim 

Poznań 24 – 25 listopada 2012

  

Już po raz ósmy od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych pod wspólnym tytułem „Kulturotwórcza funkcja gier”, zapoczątkowanego w 2005 r., serdecznie zapraszamy badaczy gier – ludologów – wywodzących się ze wszystkich istniejących dziedzin i dyscyplin nauki do udziału w VIII konferencji  zorganizowanej przy współpracy Polskiego Towarzystwa Badania Gier i Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu. W tym roku proponujemy następujące zakresy zagadnień pod rozwagę jako tematy referatów oraz dyskusji:


1. Ludolog – kto to taki i czym się zajmuje?

2. Naukowe badanie gier – centrum czy peryferie świata akademickiego?

3. Przemysł gier – twórcy, producenci, dystrybutorzy, trendy, konwencje, innowacje

4. Znaczenie gier w mikro- i makroskali (od pojedynczych graczy do społeczeństwa i kultury)

5. Gry z punktu widzenia ekonomii

6. Język gier oraz gry językowe i komunikacyjne

7. Rola starych i nowych technologii w tworzeniu, użytkowaniu i upowszechnianiu gier

8. Edukacyjne i popularyzacyjne zastosowania gier

9. Gamification – gamifikacja/grywalizacja

10. E-sporty i e-sportowcy – bezproduktywna zabawa czy zaczątki dyscyplin olimpijskich?
 
 

 

 

Różnorodność zaproponowanej tematyki odzwierciedla wieloaspektowość zjawisk związanych z grami, liczne możliwe do obrania perspektywy badawcze oraz ewoluowanie formy, treści i roli gier w życiu codziennym człowieka. Do udziału w konferencji i wyrażania opinii serdecznie zapraszamy medioznawców, glottodydaktyków, językoznawców, literaturoznawców, historyków, filozofów, antropologów, teoretyków i badaczy kultury, socjologów, psychologów i psychiatrów, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników, oraz przedstawicieli nauk tu niewymienionych – w tym nauk ścisłych. Zapraszamy też twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy. Do zobaczenia w Poznaniu!